• Het menselijk lichaam in beeld

    Gedegen kennis van anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam is onmisbaar als u cliƫnten preventief of curatief begeleidt.
  • Anatomie en Fysiologie

    Leer op een begrijpbare en interactieve manier alles over het menselijke lichaam.
  • Medische Basiskennis

    Het is van groot belang dat uw cliƫnten voldoende vertrouwen hebben in uw kennis en vaardigheden op dit gebied.
 

Anatomie:

Het vakgebied waarin men zich bezighoudt met de structuur, functie en ontwikkeling van de cellen, weefsels en organen waaruit het dierlijk en menselijk lichaam is samengesteld.

De anatomie van toen tot nu en verder:

De geschiedenis van de anatomie is in te delen in vier periodes. Hieronder vindt u een korte beschrijving van elke periode en onze visie over de toekomst en de plek van de anatomie.

De eerste periode:

Al vanuit de tijd van de oude Egyptenaren zijn medische geschriften ontdekt waarin anatomische beschrijvingen staan. Hippocrates (geboren 460 v.C.) is ook bekend geworden door zijn anatomische aantekeningen. Deze zijn voornamelijk tot stand gekomen door het ontleden van dieren. Een enkele keer werden er menselijke beenderen gebruikt om deze te ontleden. Aristoteles (geboren 384 v.C.) beschreef het hart en de aortatakken en onderscheidde de zenuwen van de pezen. Het duurt een tijd voordat het zenuwstelsel en de bloedvaten bekend worden

De tweede periode

Deze is de periode van de uitbouw van de macroscopische anatomie; ze neemt een aanvang met de stichting van de Europese universiteiten en het ontluiken van de renaissance, en wordt beheerst door Vesalius en Harvey. Als voorlopers treden op Raimondo de Lucci (= Mundinus: 1275–1326) van Bologna en Leonardo da Vinci (1452–1539).

Anatomie zoals deze rond 1600 bedreven werd, in een zaal met studenten en andere toeschouwers

Andries van Wesele (= Andreas Vesalius: 1514–1554), afkomstig uit een artsenfamilie, werd als hoogleraar te Padua aangesteld en is beroemd geworden om zijn Humani corporis fabrica libri septem (Over de bouw van het menselijk lichaam) in 1543. Een merkwaardige ontplooiing maakte de anatomie door onder impuls van een aantal tijdgenoten waaronder veel Italianen. Deze waren bijna allemaal werkzaam op universiteiten in Padua, Bologna en Rome. De misschien wel bekendste is Bartolomeo Eustachio (geboren 1524), die zijn naam gaf aan de gehoorbuis (buis van Eustachius). Zijn uitmuntende tekeningen, onder meer van het sympathisch zenuwstelsel, zijn vreemd genoeg pas 150 jaar later gepubliceerd.

Vesalius, Andreas Skeletstructuur van een man, illustratie uit De humanis corporis frabrica (‘Over de bouw van het menselijk lichaam’) van Andreas Vesalius. Dit boek, uit 1543, geldt als het eerste moderne werk over de anatomie van de mens.

De derde periode:

Deze start met de uitvinding van de microscoop, waarmee Marcello Malpighi (1661) en Antonie van Leeuwenhoek (1686) de overgang van het bloed van de slagaders naar de aders aantoonden. Vanaf deze periode werd meer aandacht besteed aan bepaalde ziekteverschijnselen in de verschillende organen. De microscopische anatomie ontwikkelde zich verder in het gebied van de ontwikkelingsbiologie en van de vergelijkende anatomie: de eerste stadia van een embryo worden bestudeerd.

De anatomische les van Dokter Tulp, een wereldberoemd schilderij

De vierde periode:

De hedendaagse vierde periode kenmerkt zich door verschillende deelgebieden welke bestudeerd worden: de experimentele embryologie, de histologie met de histochemie en de historadiografie, de celbiologie, de weefselkweek, de cytogenetica. De uitvinding van de elektronenmicroscoop maakt het mogelijk de ultrastructuur van alle organen aan een nieuwe studie te onderwerpen en slaat een brug tussen anatomie en biochemie.

De vijfde periode, de toekomst:

Naast alle inzichten over de fundamentele en topografische aspecten van de menselijke anatomie werden in de afgelopen jaren al grote doorbraken gemaakt op het gebied van de functionele anatomie. Deze inzichten benadrukte bijvoorbeeld het belang van samenwerking tussen de verschillende spieren en de rol van het losmazig bindweefsel met al zijn bind en glij capaciteiten.

Wij verwachten dat onderzoek in de komende jaren nog meer inzicht zal verschaffen in bijvoorbeeld de functie van het bindweefsel en zijn rol in het ontstaan en onderhouden van klachten aan het houding en bewegingsapparaat. Daarnaast zullen, vooral door inzet van meerde disciplines zoals de biomedical science en de wetenschappelijke takken van de paramedici, verklarende modellen ontwikkeld worden omtrent het ontstaan en behandelen van deze klachten.

Fysio-Inside levert enerzijds een aandeel in het uitvoeren en ondersteunen van wetenschappelijke onderzoek en biedt anderzijds cursussen aan waarin de nieuw verworven kennis aan de cursisten wordt over gedragen.

Op deze manier proberen wij de ontwikkelingen m.b.t. het begrijpen en behandelen van klachten aan het houding en bewegingsapparaat nu en in de toekomst te ondersteunen.